Przejdź do treści strony

Orzechowo

Wieś leży na uboczu, w odległości 2 km od Swaderek, na wielkiej polanie otoczo­nej bagnami i lasem. Powstała prawdo­podobnie około 1575 roku w dobrach kapituły warmińskiej. W 1910 roku, z inicjatywy księdza Kiszporowskiego, zbudowano kościół katolicki pod wezwaniem Jana Chrzciciela, obecnie najpięk­niejszy kościółek na terenie całej gminy. W 1939 roku w Orzechowie mieszkało 14 rodzin, były tutaj szkoła, niewielki sklep, dom parafialny dla starszych ludzi oraz kuźnia. W 1997 roku mieszkało 19 osób. Wieś uległa wyludnieniu na sku­tek działalności ośrodka wypoczynkowego URM w Łańsku, dążącego w latach siedemdziesiątych do likwidacji wioski i przejęcia jej gruntów. W okolicy znajdu­ją się bogate tereny łowieckie, prawdziwe eldorado dla myśliwych. We wsi przy drodze do Plusek istnieje czynny cmentarz katolicki z początku XX wieku.