Przejdź do treści strony

Flaga, Herb oraz logo Olsztynka

Trudno ustalić, kto nadał herb Olsztynkowi. Mógł to być założyciel lub sołtys i rada miejska, herb podkreślał bowiem władzę pana feudalnego, właściciela miasta i rolę miejscowego samorządu. Zgodnie z tym, co przedstawiają historycy niemieccy, herb Olsztynka uległ w ciągu ponad 600 lat nieznacznym zmianom. Pierwszy przedstawia na srebrnej tarczy i zielonej ziemi postać Św. Piotra w błękitnej szacie z tiara na głowie, trzymającego w prawej ręce podwójny złoty klucz, a w lewej flagę krzyżacką. W XVI wieku herb był podobny, tyle tylko, że św. Piotr trzymał w jednej ręce klucz, a w drugiej miecz. Ostatnia wersja przedstawia na srebrnej tarczy i zielonej podstawie postać św. Piotra w niebieskiej szacie ze złotą aureolą, trzymającego w prawej ręce złoty pojedynczy klucz, a w lewej  złotą laskę wędrowca.

FLAGA

Flaga: składa się z trzech kolorów - niebieskiego, żółtego oraz zielonego.

W dawnych czasach Olsztynek nie posiadał odrębnej flagi miejskiej. Dopiero 29 czerwca 2004 roku Rada Miejska zatwierdziła barwy flagi Olsztynka uwzględniając opinię Komisji Heraldycznej. Barwy flagi wywodzą się od dominujących kolorów herbu: zielonego, żółtego i błękitnego. Olsztynek posiada dwie flagi – miasta bez herbu i urzędową z herbem.

(źródło: B. Kuźniewski, 650 lat Olsztynka)

LOGO

W styczniu 2009 roku ogłosiliśmy konkurs na opracowanie znaku graficznego-logo Miasta i Gminy Olsztynek z uwzględnieniem jubileuszu 650-lecia miasta. W dniu 4 marca 2009 roku Komisja Konkursowa oceniła 79 prac konkursowych, które wpłynęły do siedziby Organizatora (Sekretariat Urzędu Miejskiego w Olsztynku) do 27 lutego 2009 roku. Do konkursu przystąpiły zarówno profesjonalne firmy reklamowe jak i artyści amatorzy. Poziom prac konkursowych był bardzo zróżnicowany. W wyniku głosowania wyłoniono zwycięzcę: MEDIA PARTNER, W. Czyżewski, M. Lorenc Sp. Jawna, Katowice.