Przejdź do treści strony

KONTAKT

Gmina Olsztynek

NIP: 7393756269

REGON: 510743663

Urząd Miejski w Olsztynku

11-015 Olsztynek, Ratusz 1

tel. +48895195450, Sekretariat: +48895195453,

fax. +48895195457, +48895195472

e-mail: ratusz@olsztynek.pl

Rachunek podstawowy: 87 8823 0007 2001 0000 0169 0001

FORMULARZ KONTAKTOWY

KLAUZULA INFORMACYJNA

Administratorem jest Urząd Miejski w Olsztynku (nr tel.: 089- 519 – 54 – 50, adres e-mail: ratusz@olsztynek.pl). Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: nr tel. 576668007, adres e-mail – inspektor@cbi24.pl. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą, udzielona poprzez wyraźne działanie potwierdzające (tj. przesłanie wiadomości). Pani/Pana dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane są ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administratora. Podanie danych jest dobrowolne, niemniej konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na pytanie. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody, przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.