Przejdź do treści strony

Wyniki I otwartego konkursu ofert

Prezentujemy wyniki I otwartego konkursu ofert zadania:

"Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie całorocznych szkoleń drużyn sportowych w różnych kategoriach wiekowych"...

Czytaj więcej

Dofinansowanie w obszarze nawadniania i zielonej energii – wnioski od 31 stycznia

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone będą w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” z PROW 2014-2020.

W tym...

Czytaj więcej

Ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2022 i dokonania opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń w 2023 r.

Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje...

Czytaj więcej

Dodatek Elektryczny

18 października 2022 r. weszła w życie ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie...

Czytaj więcej

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektu uchwały w prawie utworzenia Olsztyneckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu.

Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych projektu uchwały w sprawie utworzenia Olsztyneckiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu

Czytaj więcej

„Bezpieczne Ferie 2023” nad jeziorem Jemiołowskim

Zbliżają się ferie więc jak co roku odbyła się akcja edukacyjna „Bezpieczne Ferie” mająca na celu propagowanie bezpiecznych zachowań na i w okolicach zamarzniętych akwenów wodnych. Blisko 380 uczniów ze szkół z gmin Olsztynek, Gietrzwałd i Stawiguda z zainteresowaniem przyglądało się pokazom...

Czytaj więcej

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Olsztynek

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która znacząco poprawi gospodarkę wodno-ściekową na terenie naszej gminy, a co za tym idzie warunki bytowe naszych mieszkańców.

W ramach umowy podpisanej 16 stycznia br. zrealizowane będą...

Czytaj więcej

III konkurs „Moja smart wieś – wizje i inicjatywy”

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk zaprasza do wzięcia udziału w III konkursie „Moja smart wieś – wizje i inicjatywy”.

Czytaj więcej

Bezpłatna aplikacja mLegitymacja

Od stycznia 2023 r. każdy emeryt i rencista będzie mógł korzystać z elektronicznej wersji swojej legitymacji...

Czytaj więcej

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olsztynku

Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Olsztynku

Czytaj więcej