Przejdź do treści strony

Książka Adresowa

KIEROWNICTWO URZĘDU
URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH (SO)
REFERAT INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA (ZBI)
REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA (ZBG)
REFERAT ORGANIZACYJNY I KADR (SGK)
BIURO RADY MIEJSKIEJ (RM)
REFERAT PROMOCJI I MUZEUM HISTORII OLSZTYNKA (SGPM)
REFERAT FINANSÓW I PODATKÓW (SKF)
SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (OC)
STRAŻ MIEJSKA (SM)
LISTA SOŁTYSÓW - KADENCJA 2019-2023

Jednostka/stanowisko:
Burmistrz (BM)
Osoba kontaktowa:
Mirosław Stegienko
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
11
Telefon:
89 5195 450 wew 480

Jednostka/stanowisko:
Zastępca Burmistrza (ZB)
Osoba kontaktowa:
Anna Luśnia
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
11
Telefon:
wew 483

Jednostka/stanowisko:
Sekretarz Miasta (SG)
Osoba kontaktowa:
Grażyna Wasilewska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
12
Telefon:
wew 455

Jednostka/stanowisko:
Skarbnik (SK)
Osoba kontaktowa:
Marta Gola
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
15
Telefon:
wew 470

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)

Jednostka/stanowisko:
Kierownik
Osoba kontaktowa:
Emilia Dumka
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
5
Telefon:
wew 474

Jednostka/stanowisko:
Zastępca Kierownika, dowody osobiste
Osoba kontaktowa:
Edyta Zaręba
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
3
Telefon:
wew 474

REFERAT SPRAW OBYWATELSKICH (SO)

Jednostka/stanowisko:
Ewidencja Ludności
Osoba kontaktowa:
Robert Kuciński
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
3
Telefon:
wew 472

REFERAT INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA (ZBI)

Jednostka/stanowisko:
Kierownik Referatu
Osoba kontaktowa:
Beata Pieniak
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
19
Telefon:
wew 486

Jednostka/stanowisko:
Zamówienia publiczne
Osoba kontaktowa:
Katarzyna Kaźmierczak
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
4
Telefon:
wew 461

Jednostka/stanowisko:
Budownictwo
Osoba kontaktowa:
Kamila Krawczyk
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
19
Telefon:
452

Jednostka/stanowisko:
Drogi
Osoba kontaktowa:
Robert Sobiecki
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
19
Telefon:
wew 464

Jednostka/stanowisko:
Drogi
Osoba kontaktowa:
Dorota Maciejkowicz
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
19
Telefon:
wew 464

Jednostka/stanowisko:
Ochrona Środowiska
Osoba kontaktowa:
Agata Dzięgielewska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
18
Telefon:
wew 481

Jednostka/stanowisko:
Ochrona Środowiska
Osoba kontaktowa:
Barbara Klocek
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
18
Telefon:
wew 475

Jednostka/stanowisko:
Gospodarka wodno-ściekowa
Osoba kontaktowa:
w z. Klaudia Koziorowska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
18
Telefon:
wew 475

Jednostka/stanowisko:
Zamówienia publiczne
Osoba kontaktowa:
w z. Martyna Witowicz-Kowalska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
4
Telefon:
wew 461

REFERAT GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I PLANOWANIA (ZBG)

Jednostka/stanowisko:
Kierownik Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Osoba kontaktowa:
Adam Korgul
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
17
Telefon:
wew 473

Jednostka/stanowisko:
Warunki zabudowy, służebności
Osoba kontaktowa:
Jerzy Gołaszewski
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
16
Telefon:
wew 465

Jednostka/stanowisko:
Geodeta
Osoba kontaktowa:
Hanna Argalska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
20
Telefon:
wew 479

Jednostka/stanowisko:
Dzierżawa, użyczanie, użytkowanie wieczyste i przekształcenie użytkowania wieczystego
Osoba kontaktowa:
Bożena Szwecka
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
20
Telefon:
wew 479

Jednostka/stanowisko:
Sprzedaż mienia Gminnego
Osoba kontaktowa:
Elżbieta Sułkowska-Kaźmierczak
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
16
Telefon:
wew 485

REFERAT ORGANIZACYJNY I KADR (SGK)

Jednostka/stanowisko:
Kierownik Referatu
Osoba kontaktowa:
Bernadeta Chlebowska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
17A
Telefon:
wew 462

Jednostka/stanowisko:
Sekretariat
Osoba kontaktowa:
Natalia Orzechowska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
11
Telefon:
wew 453

Jednostka/stanowisko:
Biuro Obsługi Interesanta
Osoba kontaktowa:
Radosław Juszczyk
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
2
Telefon:
wew 450

Jednostka/stanowisko:
Biuro Obsługi Interesanta
Osoba kontaktowa:
Elżbieta Szydłowska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
2
Telefon:
wew 450

Jednostka/stanowisko:
Działalność gospodarcza, zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
Osoba kontaktowa:
Aldona Maciak
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
10
Telefon:
wew 476

Jednostka/stanowisko:
Informatyk
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Miller
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
10
Telefon:
wew 471

BIURO RADY MIEJSKIEJ (RM)

Jednostka/stanowisko:
Kierownik
Osoba kontaktowa:
Grażyna Wasilewska
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
12
Telefon:
wew 455

Jednostka/stanowisko:
Obsługa Rady Miejskiej
Osoba kontaktowa:
Klaudia Maziec
Adres:
UM Olsztynek
Pokój:
12
Telefon:
wew 455

REFERAT PROMOCJI I MUZEUM HISTORII OLSZTYNKA (SGPM)

Jednostka/stanowisko:
Kierownik Referatu
Osoba kontaktowa:
Agnieszka Tomaszewska
Adres:
Muzeum
Pokój:
-
Telefon:
wew 478

Jednostka/stanowisko:
-
Osoba kontaktowa:
Krzysztof Sokal
Adres:
Muzeum IT
Pokój:
-
Telefon:
wew 492

Jednostka/stanowisko:
-
Osoba kontaktowa:
Celina Bielińska
Adres:
Muzeum IT
Pokój:
-
Telefon:
wew 490

Jednostka/stanowisko:
-
Osoba kontaktowa:
Karol Kijkowski
Adres:
Muzeum IT
Pokój:
-
Telefon:
wew 490

Jednostka/stanowisko:
-
Osoba kontaktowa:
Emilia Binkul
Adres:
Muzeum IT
Pokój:
-
Telefon:
wew 477

REFERAT FINANSÓW I PODATKÓW (SKF)

Jednostka/stanowisko:
Główny Księgowy Urzędu
Osoba kontaktowa:
Jadwiga Kowalczyk
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 489

Jednostka/stanowisko:
Dochody budżetowe
Osoba kontaktowa:
Magdalena Brzozowska-Kosek
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 460

Jednostka/stanowisko:
Płace, ZUS, PD od OF, przelewy
Osoba kontaktowa:
Marzena Tartas
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 484

Jednostka/stanowisko:
Wydatki budżetowe, środki trwałe
Osoba kontaktowa:
Ewa Wylamowska
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 454

Jednostka/stanowisko:
Windykacja podatków, ewidencja tytułów wykonawczych
Osoba kontaktowa:
Karolina Weroniecka
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 469

Jednostka/stanowisko:
Podatek od nieruchomości (wieś), podatek rolny, leśny, akcyza
Osoba kontaktowa:
Ewa Nałęcz
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 456

Jednostka/stanowisko:
VAT, JPK, podatek od środków transportowych, fundusz sołecki, ulgi podatkowe
Osoba kontaktowa:
Marta Majewska-Gilewicz
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 493

Jednostka/stanowisko:
Opłaty lokalne, akcyza
Osoba kontaktowa:
Karolina Sobierajska
Adres:
Wejście od ul. Warszawskiej
Pokój:
-
Telefon:
wew 456

SAMODZIELNE STANOWISKO DS. OBRONY CYWILNEJ I ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO(OC)

Jednostka/stanowisko:
-
Osoba kontaktowa:
Stanisław Figielski
Adres:
Wejście od ul. Ratuszowej
Pokój:
-
Telefon:
wew 463

STRAŻ MIEJSKA (SM)

Jednostka/stanowisko:
Komendant
Osoba kontaktowa:
Mirosław Szostek
Adres:
Wejście od ul. Ratuszowej
Pokój:
-
Telefon:
wew 488

Jednostka/stanowisko:
Inspektor
Osoba kontaktowa:
Leszek Gątkowski
Adres:
Wejście od ul. Ratuszowej
Pokój:
-
Telefon:
wew 463

Jednostka/stanowisko:
Młodszy Inspektor
Osoba kontaktowa:
Marcin Tomalski
Adres:
Wejście od ul. Ratuszowej
Pokój:
-
Telefon:
wew 463

Jednostka/stanowisko:
ZGM
Osoba kontaktowa:
Borkowski Kazimierz
Adres:
Wejście od ul. Ratuszowej
Pokój:
-
Telefon:
wew 466

Jednostka/stanowisko:
TBS
Osoba kontaktowa:
Bogusław Szałko
Adres:
Wejście od ul. Ratuszowej
Pokój:
-
Telefon:
89 5192 141

Lista sołtysów z gminy Olsztynek i przewodniczących osiedli z terenu miasta Olsztynka - kadencja 2019-2023

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Ameryka
Osoba kontaktowa:
Franciszka Grodziska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
502-036-269

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Dąb
Osoba kontaktowa:
Aleksander Rutkowski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
690-262-839

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Drwęck
Osoba kontaktowa:
Mariusz Kolec
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
513-242-462

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Gaj
Osoba kontaktowa:
Natalia Wolińska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
660-521-197

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Gąsiorowo Olsztyneckie
Osoba kontaktowa:
Mariusz Cendrowski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
502-543-581

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Elgnówko
Osoba kontaktowa:
Aneta Przybułowska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
531-876-704

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Jemiołowo
Osoba kontaktowa:
Ewa Kalbarczyk
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
664-985-550

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Królikowo
Osoba kontaktowa:
Roman Domżalski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
501-926-154

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Kunki
Osoba kontaktowa:
Piotr Draszek
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
608-496-930

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Kurki-Ząbie
Osoba kontaktowa:
Maciej Juras
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
608-010-343

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Lichtajny
Osoba kontaktowa:
Rafał Orzechowski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
603-401-989

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Lipowo Kurkowskie
Osoba kontaktowa:
Paweł Makowski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
507-038-083

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Łęciny
Osoba kontaktowa:
Jadwiga Przybyszewska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
662-351-159

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Łutynowo
Osoba kontaktowa:
Marzanna Kaczmarczyk
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
666-635-972

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Łutynówko
Osoba kontaktowa:
Izabela Waśkiewicz-Piasecka
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
502-584-117

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Mańki
Osoba kontaktowa:
Alfred Żebrowski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
664-725-439

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Maróz
Osoba kontaktowa:
Patrycja Lampkowska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
795-376-794

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Mierki
Osoba kontaktowa:
Halina Żydecka
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
603-646-346

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Mycyny
Osoba kontaktowa:
Ewa Jaworska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
663-376-041

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Nadrowo
Osoba kontaktowa:
Andrzej Jakimczuk
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
501-447-554

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Nowa Wieś Ostródzka
Osoba kontaktowa:
Ewa Sieczkowska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
602-695-557

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Pawłowo
Osoba kontaktowa:
Kinga Gliwka
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
504-657-013

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Samagowo
Osoba kontaktowa:
Barbara Wiśniewska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
883-403-949

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Sitno
Osoba kontaktowa:
Antoni Roczeń
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
669-590-792

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Swaderki
Osoba kontaktowa:
Jolanta Wiśniewska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
604-643-249

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Sudwa
Osoba kontaktowa:
Dariusz Jaszczanin
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
510-895-793

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Świerkocin
Osoba kontaktowa:
Anna Rynkowska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
601-973-336

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Waplewo
Osoba kontaktowa:
Mariusz Szczyglak
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
-

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Warlity Małe
Osoba kontaktowa:
Henryk Grabowski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
512-202-713

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Witramowo
Osoba kontaktowa:
Grzegorz Staszewski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
602-652-362

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Zawady
Osoba kontaktowa:
Mariusz Wróblewski
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
503-488-019

Jednostka/stanowisko:
Sołtys Sołectwa Zezuty
Osoba kontaktowa:
Rafał Strzeżek
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
604-751-434

Jednostka/stanowisko:
Przewodniczący Osiedla nr 1
Osoba kontaktowa:
Mariusz Malik
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
513-001-575

Jednostka/stanowisko:
Przewodniczący Osiedla nr 2
Osoba kontaktowa:
Dawid Miszczak
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
793-673-787

Jednostka/stanowisko:
Przewodniczący Osiedla nr 3
Osoba kontaktowa:
Ewa Pyrzanowska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
791-229-646

Jednostka/stanowisko:
Przewodniczący Osiedla nr 4
Osoba kontaktowa:
Edyta Kaczmarska
Adres:
-
Pokój:
-
Telefon:
793-386-451