Przejdź do treści strony

Mańki

Wieś znajduje się na szlaku łączącym Olsztynek z Morągiem, 8 km na północ od Olsztynka, w okolicy pagórkowatej, pokrytej w dużej części lasami sosnowy­mi. Niedaleko wioski jest niewielkie jezioro. Wieś lokowano w 1340 roku na prawie chełmińskim. W 1397 komtur ostródzki, Gernold Mench, odnowił przywilej lokacyjny, zakładając wieś kościelną. Kościół powstał jeszcze za czasów panowania krzyżackiego, od 1525 przeszedł w ręce ewangelików. Obecnie istniejący wzniesiono w 1770 roku. Od­remontowany w 1992 roku pozostaje pod opieką księdza z Sząbruka. Obok znajduje się stary, mazurski cmentarz z XVII wieku. Szkoła państwowa w Mańkach powstała w 1880 roku. W 1939 w Mańkach mieszkało 248 lu­dzi. Po drugiej wojnie światowej pozostało sporo ludności mazurskiej, która z bie­giem lat wyjeżdżała na stałe do Niemiec. Na ich miejsce osiedlono kilkanaście rodzin ukraińskich, wywiezionych z Bieszczad w ramach akcji „Wisła". W 1997 roku w Mańkach mieszkały 104 osoby. Są tutaj sklep, szkoła, remiza strażacka, kościół i poczta.