Przejdź do treści strony

Jadamowo

Do wsi prowadzi brukowana droga z Waplewa lub utwardzona, odchodzą­ca od szosy E - 7 (2 km). Pierwotnie był to folwark utworzony w 1856 roku, należący do majątku w Witramowie; stanowił własność pruskiego rodu hra­biów Finek von Finckensteinów. W 1871 roku w 5 domach mieszkało już 86 osób. W tym samym czasie zbu­dowano dworek, wokół którego po­wstał park. W 1910 roku folwark miał 550 ha ziemi, 8 domów i 126 ludzi. Przed 1945 rokiem właścicielem majątku był Wannow, po wojnie wszedł w skład PGR w Waplewie. W 1996 ro­ku ziemia i zabudowania dworskie zna­lazły się w rękach prywatnych. Wieś dzięki atrakcyjnemu położeniu na wschodnim brzegu jeziora Mielno ma szansę na przekształcenie się w ośrodek wypoczynkowy. W 1997 roku w Jada-mowie mieszkały 73 osoby.