Przejdź do treści strony

Święte

Leży we wschodniej części gminy, tuż przy szosie wiodącej do wsi Kurki. W północnej części, w pobliżu wpływu rzeki Marózki, otaczają je łąki i bagna, pozostałe brzegi są porośnięte lasami. Powierzchnia wynosi 59,8 ha, maksy­malna głębokość — 40,8 m, średnia — 7,2 m, długość linii brzegowej - 4050 m. Brzegi są w większej części wysokie, a nawet strome. Wymiana wody w zbior­niku następuje przynajmniej dwa razy w ciągu roku, co wpływa korzystnie na czystość jeziora, aczkolwiek istnieje pewne zagrożenie w okresie letnim ze strony tradycyjnych obozowisk harcerskich. Poza sezonem letnim cisza i spokój przyciągają tu wędkarzy i miłośników przyrody. Akwen ten jest niezwykle cenny dla hodowli rybackiej. Bywało, że łowiono 100 kg ryb z l ha, ostatnio wskaźnik ten zmniejszył się do 40 kg na l ha. Występuje tu wielkie bogactwo gatunków ryb: karpiowate, liny, karasie, sieje, sielawy, szczupaki i węgorze. Z nazwą jeziora wiąże się pewna legenda, według której utonął tu ksiądz podążający przez zamarzniętą taflę wody z komunią świętą do chorego. Od tego tragicznego wydarzenia okoliczna ludność nazwała jezioro Świętym.