Przejdź do treści strony

Pluszne

To drugie co do wielkości jezioro Pojezierza Olsztyńskiego leży w sąsiedztwie Jeziora Łańskiego, po jego zachodniej stronie. W najwęższym miejscu, rozdzielającym obydwa zbiorniki, odległość wynosi 700 m, ale jeziora te nie są ze sobą bezpośrednio połączone; Jezioro Pluszne leży na wysokości 140,2 m n.p.m., Łańskie zaś na wysokości 124,9 m n.p.m., różnica poziomów wynosi 15,3 m. Dojechać można trasa­mi Olsztynek - Kołatek, Olsztyn - Stawiguda - Gryźliny - Zielonowo, Olsztyn - Stawiguda - Pluski. Otoczenie jeziora stanowią duże kompleksy lasów, głow­ie sosnowych. Powierzchnia wynosi 903,3 ha, maksymalna głębokość - 52 m, średnia - 14,9 m, długość linii brze­gowej - 30 250 m. Brzegi są bardzo urozmaicone licznymi zatokami i półwyspami. Zachodnia długa i wąska zatoka bywa wyodrębniana jako Pluszne Małe. Trzy wyspy o powierzchni 4,3 ha stanowią atrakcyjny akcent tego malowniczego warmińskiego jeziora. Rzeźba dna jest urozmaicona, brzegi mało zarośnię­te, w większości dostępne, o bogatej konfiguracji: południowe są wysokie, miejscami strome, zachodnie - pagórkowate, pozostałe - płaskie. Do jeziora dopływają cieki i jeden większy strumyk z jezior Stawu, Niskiego i Wysokiego. Z południowego krańca niewielki stru­myk odprowadza wody do jeziora Po-plus/ i rzeki Marózki. Nad Plusznem znajdują się dwie wioski warmińskie - Pluski i Zielonowo, oraz liczne ośrodki wypoczynkowe, w tym słynny „Kormoran" (dawny ośrodek Komitetu Centralnego PZPR). Pod względem wędkarskim akwen należy do typu sielawowego, ale występują licznie oprócz sielaw sieje, leszcze, plocie, okonie, szczupaki, węgorze i miętusy.