Przejdź do treści strony

Platyny

Leży w zachodniej części gminy, w otoczeniu łąk i pól uprawnych oraz zabudowań wsi Platyny i Warlity Małe. Dojazd prowadzi szosą w kierunku Ostródy, na­stępnie należy skręcić do miejscowości Platyny. Powierzchnia wynosi 43,3 ha, głębokość maksymalna - 6,5 m, średnia — 3,7 m, a długość linii brzegowej — 2775 m. Jezioro jest bardzo zanieczysz­czone, co zagraża życiu biologicznemu roślinności i ryb, wymaga więc szybkie­go zbudowania oczyszczalni ścieków. Dawniej hodowano tu amura i jeszcze teraz występują płocie, leszcze, okonie i szczupaki.