Przejdź do treści strony

Luteckie, Lutek

Jezioro to leży na południe od zabudo­wań wsi Lutek oraz kilkudziesięciu domków letniskowych. Wysokie i stro­me brzegi zachodnie porastają lasy, krańce północny i południowy otaczają pola orne i podmokle łąki oraz pastwi­ska. Najłatwiej dojechać tu można trasą z Olsztynka na Nidzicę, skręcając za Pawłowem w lewo w drogę utwardzoną o słabej nawierzchni. Po 2 km dociera­my do wioski Lutek. Jezioro to ma powierzchnię 38,4 ha, maksymalną głębokość - 10,3 m, średnią - 4,6, długość li­nii brzegowej wynosi 3700 m. Misa jest bardzo wydłużona, jej długość sięga 1500 m, podczas gdy szerokość - tylko 350 m. Jezioro ma kilka dopływów: dwa z kierunku północnego, z okolic Pawłowa, dwa mniejsze z południowego krańca oraz jeden odpływ do jeziora Miszlica. Wymiana wody w zbiorniku następuje raz na pięć lat, co sprawia, że jezioro jest zanieczyszczone i jedyną szansą na uratowanie w nim życia biologicznego jest budowa oczyszczalni ścieków. Występują tu takie gatunki ryb, jak sandacz, sieja, leszcz, płoć, okoń, karp, szczupak i węgorz.