Przejdź do treści strony

Linówko

Leży tuż przy drodze wiodącej z Olsz­tynka do Maniek, w odległości około l km na wschód od wioski Mycyny. Od strony wschodniej brzegi są porośnięte lasem, pozostałe stanowią podmokłe łą­ki i bagna. Powierzchnia wynosi 13,2 ha, głębokość - około 2 m, długość linii brzegowej - około 1000 m. Jest to jezio­ro dystroficzne, czyli zanikające, zamulone i trudno dostępne. Występują w nim liny, karasie, karpie i szczupaki.