Przejdź do treści strony

Brzeźno, Brzeźno Duże

Położone we wschodniej części gminy w pobliżu Lipowa Kurkowskiego, ma powierzchnię 40,8 ha, głębokość maksymalną 7 m, średnią - 1,6 m. Długość linii brzegowej wynosi 3250 m. Obrzeża są zupełnie płaskie, niskie, zajęte przez łąki i mokradła. Dostęp do wody jest utrudniony, ponadto występuje ławica przybrzeżna i muliste dno. Przez zbiornik przepływa rzeka Łyna. Żyją tu takie gatunki ryb jak: lin, szczupak, płoć, leszcz, okoń, węgorz. Jezioro stanowi łowisko specjalne, udostępnione do połowów za podwyższoną opłatą i tylko z brzegów.