Przejdź do treści strony

Zmiany w latach 1949-1989

Pierwsze lata polskiej władzy to przede wszystkim likwidowanie zniszczeń wojennych. Do 1959 roku usunięto z terenu miasta 50 677 m' gruzu z powierzchni 34 708 nr, wyremontowano 106 budynków liczących 1123 izby.

Po utrwaleniu się władzy komunistycznej nastąpił proces stopniowej likwidacji prywatnego handlu, zamiast niego rozwijał się handel uspołeczniony. W 1956 roku powstała Miejska Spółdzielnia Zaopatrzenia i Zbytu prowadząca handel w mieście. Z jej inicjatywy otwierano kolejno placówki handlowe i gastronomiczne: jadłodaj­nię "Danusia" przy ulicy Mrongowiusza, sklep motoryzacyjny przy ulicy Mały Rynek, Wiejski Dom Towarowy przy ulicy Warszawskiej, piekarnię przy ulicy Pionierów, sklepy przy ulicy Warszawskiej. W 1964 roku rozpoczęto budowę bazy handlowo-magazynowej przy ulicy Pionierów. W 1965 otwarto restaurację "Stylowa", która wkrótce stała się słynna w całej Polsce; dwukrotnie zdobyła główną nagrodę, „Srebrną Patelnie", w ogólnopolskim konkursie na najlepsze danie. „Stylową" pokazywano w telewizji, pisano o niej w prasie regionalnej i warszawskiej. Nawet przez pewien czas w szklanym akwarium pływały piękne ryby, które można było za­mówić na specjalne danie.

Na początku lat sześćdziesiątych przystąpiono w Olsztynku do budowy nowych do­mów mieszkalnych. W latach 1961-1963 wzniesiono w centrum miasta trzy duże bloki. Niestety, domy te, typowe dla gomulkowskich czasów, szpecą wygląd miasta. W na­stępnych latach powstało kilka domów zakładowych, rozpoczęła też budowę domków jednorodzinnych spółdzielnia „Grunwald". W tym okresie powstała także nowoczesna Wytwórnia Octu i Musztardy, produkująca na maszynach i urządzeniach angielskich.

W końcu lat sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych przeprowadzono liczne prace, mające na celu uporządkowanie miasta i nadanie mu bardziej estetycznego wyglądu. Zagospodarowano rynek miejski, choć nie był to zbyt udany pro­jekt, przeprowadzono kapitalny remont wielu ulic (na 14 ulicach pokryto nawierzchnię asfaltem), uporządkowano wiele placów, skwerków, posadzono dużo kwiatów, krzewów i drzewek. Olsztynek stał się bardziej kolorowy - szczególnie latem sprawiając całkiem sympatyczne wrażenie.

W 1956 roku utworzono liceum ogólnokształcące, które odegrało ogromną rolę w kształceniu młodzieży z Olsztynka i okolic, dając jej możliwość awansu społecznego. W 1963 roku otwarto Szkołę Podstawową nr 2 przy obecnej ulicy Klikowicza.

Ważne wydarzenia zaszły w 1974 roku. Zbudowano wzorcową Zbiorczą Szkołę Gminną, jedną z najbardziej nowoczesnych w Polsce. W niej odbyła się ogólnopolska inauguracja roku szkolnego z udziałem najwyższych władz oświatowych. O Olsztynku pisano wówczas w prasie całego kraju.

Na tym zainteresowaniu najwyższych władz skorzystali mieszkańcy Olsztynka. Powstał duży zakład - Baza Zaplecza Technicznego „Kruszywo", ruszyła też budowa dużego osiedla wielorodzinnych domów przy ulicach Daszyńskiego i Kolejowej oraz osiedla domów jednorodzinnych przy ulicy Wilczej. Wreszcie podniesiono z ruin dawny kościół ewangelicki, gdzie powstała galeria wystaw artystycznych.

Kolejne inwestycje z lat osiemdziesiątych ożywiły Olsztynek. Wybudowano nowoczesną stację paliw CPN, uruchomiono po wielkich trudach duży zakład przetwórstwa owoców i warzyw, tzw. "Jagódkę". Wybudowano mechaniczno-biologiczną oczyszczalnię ścieków z kolektorem sanitarnym (częściowym). Przy trasie K-7 w kierunku na Ostródę powstał Zajazd Mazurski. Dzięki temu wzrastała z roku na rok liczba turystów i wczasowiczów odwiedzających miasto w sezonie letnim. Zmiana systemu politycznego w 1989 roku odegrała ogromną rolę w przeobrażeniach gospodarczych i społecznych miasta. Z jednej strony odnotowano negatywne zjawiska w postaci upadku nierentownych zakładów i pojawienia się bezrobocia, z drugiej strony nastąpił dynamiczny rozwój linii porywanych, stwarzający możliwość wykorzystania ludzkiej inicjatywy i przedsiębiorczości.