Przejdź do treści strony

Wręczenie aktów nauczycielom mianowanym

Dziś w Urzędzie Miejskim w Olsztynku ślubowanie złożyły i odebrały akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego nauczycielki ze szkół podstawowych oraz przedszkola z Gminy Olsztynek.

W tym roku Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko, w obecności Zastępcy Burmistrza Olsztynka Anny Luśnia, dyrektorów - Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich Ireny Jędruszewskiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Waplewie Piotra Kolka, Przedszkola Miejskiego w Olsztynku Barbary Sternickiej oraz dyrektora Zespołu Administracji Szkół i Przedszkoli w Olsztynku Mirosława Obrębskiego, wręczył akty nauczycielkom: Emilii Łojewskiej, Annie Wachowskiej, Inie Zembrzuskiej oraz Marcie Kuca.

Nowo mianowane nauczycielki pomyślnie zdały egzamin podnoszący kwalifikacje zawodowe. Dużym przeżyciem jest również moment złożenia ślubowania, składanego przez nauczyciela tylko raz w całej karierze nauczycielskiej.

Burmistrz życzył im wielu sukcesów w pracy pedagogicznej oraz satysfakcji w tej trudnej pracy i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.