Przejdź do treści strony

Przypomnienie o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024

Przypominamy o obowiązku dokonania opłaty (II raty) za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2024 w terminie do 31 maja 2024 r.

Opłaty należy dokonać na rachunek:
Urząd Miejski w Olsztynku
87 8823 0007 2001 0000 0169 0001

z uwzględnieniem na dowodzie wpłaty adresu punktu sprzedaży oraz określeniem raty, której wpłata dotyczy i rodzaju zezwolenia (ABC).

Każda opłata II raty zostanie przez nas przeanalizowana pod względem terminowości jej wniesienia, należnej wysokości, numeru konta itp.

Jeżeli przedsiębiorca spóźni się z wniesieniem opłaty II raty o nie więcej niż 30 dni czyli wniesie ją w okresie między 1-30 czerwca
2024 r. i chce zachować ważność zezwoleń, zobowiązany jest wnieść opłatę dodatkową w wysokości 30% rocznej należności za korzystanie z zezwoleń płatną do 30 czerwca 2024 r. Brak opłaty II raty i brak opłaty dodatkowej w tym dodatkowym terminie spowoduje wygaszenie zezwoleń.

Podstawą naszych działań jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2023 r. poz. 165).