Przejdź do treści strony

I Regionalny Dzień Pszczelarza w Olsztynku

26 sierpnia 2018 r. odbył się I Regionalny dzień Pszczelarza w Olsztynku. W tym ważnym dla lokalnych Pszczelarzy dniu wzięli udział Prezez WZP w Olsztynie Józef Zysk, Starosta Powiatu Małgorzata Chyziak, Zastępca Burmistrza Olsztyna Bogusław Kowalewski, Przewodniczący Rady Miejskiej w Olsztynku Andrzej Wojda, Zastępca Przewodniczącego Rady Mmiejskiej Irena Pisarowicz oraz licznie zaproszeni goście. Obchody tego dnia miały na celu docenienie oraz upamiętnienie pszczelarzy i osób które wspierają lokalne bartnictwo.

 

Obchody rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w Kościele Bł. Anieli Salawy. Zostało wystawionych pięć pocztów sztandarowych. Podczas Mszy Św. przez Regionalne Koła Pszczelarzy w Olsztynku zostały wniesione dary. Na zakończenie Mszy Św. odbyło się wręczenie kosza z darami dla kapelana Rejonowego Koła Pszczelarzy w Olsztynku ks. Sławomira Piniahy.

 

Następnie odbyła się część oficjalna w Zajeździe Jagiełek, podczas której wzięli udział zaproszeni goście oraz lokalni pszczelarze. Głos zabrali Zastępca Buristrza Bogusłąw Kowalewski, Starosta Powiatu Małgorzata Chyziak, Przedstawiciel RDL w Olsztynie Robert Kujawiak oraz Prezes WZP w Olsztynie Józef Zysk. Podczas uroczystości zostali oficjalnie przyjęci do Rejonowego Koła w Olsztynku Amelia Balcerak i Stanisława Kowalczyka.  Bernard Gruszkiewicz został odznaczony srebrną odznaką PZP a Ryszard Szostek złotą odznaką PZP. Medalami okolicznościowymi zostali uchonorowane osoby oraz przedstawiciele instytucji które wzięły aktywny udział w akcji sadzenia stu lip z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Medali zostało wybitych sto sztuk i każdy posiada swój indywidualny numer a jego właściciel trwale został zapisany w upamiętnieniu stulecia odzyskania niepodległości w pamięci WZP w Olsztynie.  Wszyscy którzy wspierają lokalne działania pszczelarzy zostali uhonorowani pamiątkowymi statuetkami oraz drobnymi upominkami.

 

Obchody I Regionalnego Dnia Pszczelarza w Olsztynku nie mogły by się odbyć bez sponsorów w tym dzięki władzom samorządowym gminy na czele z Burmistrzem Olsztynka Arturem Wrochną, Dariuszowi Krzyżanowskiemu Nadleśniczemu Olsztynek, Bożenie Przesław Nadleśniczemu Jagiełek, Januszowi Jaznach Nadleśniczemu Nowe Ramuki, Kazimierzowi Kujawie członkowi Zarządu Grupy Maspex Wadowice TYMBARK MWS, Tomaszowi Reich, Starosty Powiatu Małgorzacie Chyziak, Zbigniewowi Szostkowi, Andrzejowi Wojdzie, Bernardowi Gruszkiewiczowi, Krzysztofowi Makowskiemu, Agnieszce Tomaszewskiej i Agnieszce Kądzielawie. Organizatorzy sponsorom serdecznie dziękują.

Zobacz Galerie