Przejdź do treści strony

Będą zmiany w Olsztyneckim Budżecie Obywatelskim

5 czerwca rozpoczynamy kolejną edycję Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Od tego dnia mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły do OBO. Nabór potrwa do 30 czerwca.

OBO niezmiennie jest oceniane pozytywnie. Integruje mieszkańców miasta wokół ważnych dla nich spraw i pozwala wpływać na to co dzieje się w mieście. Takie wnioski płyną z podsumowania zeszłorocznej edycji. Mieszkańcy angażowali się w OBO, ponieważ chcieli mieć wpływ na to co dzieje się w mieście, chcieli współdecydować, dokonywać zmian lub wspierali konkretny projekt. Wśród sugerowanych zmian najczęściej wymieniano zwiększenie liczby punktów do głosowania, zwiększenie puli środków i wyodrębnienie budżetów "osiedlowych".

W tym roku wprowadzimy zmiany w OBO. Pula środków będzie wynosić w dalszym ciągu 300 tys. zł, ale zostanie podzielona na 2 kategorie:

  • małe projekty do 50 tys. zł,
  • duże projekty do 200 tys. zł.

W obu kategoriach głosujący będzie miał do rozdysponowania po 5 punktów.

Nabór propozycji projektów rozpocznie się 5 czerwca. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły do tegorocznej edycji do 30 czerwca włącznie. Projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztynka, bez względu na wiek. Inicjatywy poparte przez co najmniej 20 mieszkańców miasta, będzie można złożyć w wersji papierowej w ratuszu lub przesłać pocztą tradycyjną.

Lista projektów, które wezmą udział w głosowaniu, zostanie opublikowana do 6 września. Głosowanie odbędzie się w dniach 12-28 września. Będą mogli wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy Olsztynka bez względu na wiek i bez wymaganej zgody rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich). Będzie można głosować za pośrednictwem strony internetowej oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach głosowania. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać do 9 października 2023 roku.

Link: https://obo.olsztynek.pl/pobrania?fbclid=IwAR1D9pYQYSDhTunXOCyBS3oex-coIXMPgswvrjKyN2EE4vijENcM3zE1tIE