Przejdź do treści strony

Rozpoczynamy prace nad planem ogólnym gminy

Rozpoczynamy prace nad planem ogólnym gminy

Uchwałą Nr LXVII-644/2024 z dnia 28 marca 2024 r. Rada Miejska w Olsztynku przystąpiła do sporządzenia planu ogólnego gminy Olsztynek. W związku z powyższym w dniu 29.05.2024 r. zostało wydane obwieszczenie o możliwości składania do niego wniosków.

Czytaj więcej

"Regranting dla organizacji poradniczych edycja 2024"

Trwa nabór wniosków w konkursie "Regranting dla organizacji poradniczych ...

Czytaj więcej

Zebrania w sprawie przeprowadzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej na kadencję 2024–2029

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Sołectw: Pawłowo, Sitno...

Czytaj więcej

Życzenia Burmistrza Olsztynka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku z okazji Dnia Działacza Kultury

Życzenia Burmistrza Olsztynka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku z okazji Dnia Samorządowca

Życzenia Burmistrza Olsztynka oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Olsztynku z okazji Dnia Matki.

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) - Aktywizacja Edukacyjna Osób Dorosłych

Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji (LOWE) to inicjatywa mająca na celu...

Czytaj więcej

Przedszkolny Konkurs Wiedzy o Polsce i Regionie w Przedszkolu Miejskim w Olsztynku

Wieloletnią tradycją naszego przedszkola jest podejmowanie różnorodnych działań w zakresie...

Czytaj więcej

Przesunięcie terminu wdrożenia obowiązkowego KSeF

Krajowy System e-Faktur (KSeF) to platforma do wystawiania i otrzymywania faktur...

Czytaj więcej