Przejdź do treści strony

Nagroda marszałka województwa - Laur "Najlepszym z najlepszych"

Informuję, że do końca roku można zgłaszać kandydatów do Lauru „Najlepszym z najlepszych”. Jest to coroczna Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego, ustanowiona w celu uhonorowania i nagrodzenia osób, instytucji lub firm, które swoimi osiągnięciami w minionym roku przyczyniły się do...

Czytaj więcej

Dodatek węglowy

Po nowelizacji ustawy, można składać wnioski o tzw. dodatek węglowy. Dodatek węglowy w wysokości 3 000 zł zasili budżety domowe gospodarstw domowych, których źródłem ogrzewania jest węgiel lub paliwa węglopochodne...

 

Czytaj więcej

Szkolenie dla rolników

Zapraszamy na szkolenie, pt.: „Prawidłowe agrotechniki i wykorzystanie użytków zielonych” podczas którego będzie przeprowadzone konkursy z nagrodami...

Czytaj więcej

Olsztyneckie Dożynki Gminne w Mierkach

Burmistrz Olsztynka, Sołtys Sołectwa Mierki oraz Rada Sołectwa Sołectwa Mierki zapraszają na Olsztyneckie Dożynki Gminne w Mierkach...

Czytaj więcej

BioTech 3.0 i I Warmińsko-Mazurski Festiwal Natury

11 września, BioTech po raz trzeci zawita do Olsztynka!

W 2022 roku w ramach BioTech 3.0 po raz pierwszy odbędzie się „I Warmińsko-Mazurski Festiwal Natury". W jednym miejscu wokoło BIOhub Bazaru na Targowisku Miejskim w Olsztynku będziecie mogli spotkać i zaopatrzyć się bezpośrednio w całą game...

Czytaj więcej

Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w sprawie zjawiska zmian/aktualizacji źródeł ciepła w deklaracjach składanych do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków jako baza źródeł ciepła i spalania paliw działa od 1 lipca 2021 r. W deklaracjach składanych do CEEB znajdują się informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i stosowanych w nich paliwach...

Czytaj więcej

Olsztynecki Budżet Obywatelski 2022

Olsztynecki Budżet Obywatelski 2022

Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow"

29 sierpnia w Ośrodku "Łęgucki Młyn" odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia „Polskie Miasta Cittaslow". Licznie przybyli przedstawiciele miasteczek członkowskich omówili m.in. plany i zamierzenia na przyszłość. Podczas spotkania rozważano również korzyści oraz trudności i ograniczenia...

Czytaj więcej

Szkolenie e-learningowe pn. „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”.

Szkolenie e-learningowe pn. „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”.

Czytaj więcej