Przejdź do treści strony

Portal informacyjny Olsztynka

Aktualności Olsztynka

Harmonogram otwarcia wieży ciśnień w sierpniu 2020 roku.

Przedstawiamy harmonogram otwarcia Zabytkowej Wieży Ciśnień w Olsztynku przy ul. Górnej w sierpniu 2020 roku.

Zmiana organizacji ruchu na ul. Staromiejskiej i Strażackiej

W związku z rozpoczynającymi się robotami budowlanymi...

Startuje tegoroczna edycja OBO

17 sierpnia startuje kolejna edycja Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Od tego dnia mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły do OBO. Nabór potrwa do 8 września. Pula środków wyniesie 300 tys. zł, a maksymalny koszt złożonego projektu nie będzie mógł przekroczyć 50% tej kwoty (150 tys. zł). Projekty z pomysłami może zgłosić każdy mieszkaniec Olsztynka, bez względu na wiek. Aby zgłosić projekt, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz zebrać 20 podpisów poparcia wśród mieszkańców Olsztynka, którzy ukończyli 16 lat. Do projektu należy załączyć harmonogram działań związanych z wykonaniem projektu. Wzory dokumentów znajdują się poniżej. Projekt można złożyć w wersji papierowej w ratuszu lub przesłać pocztą tradycyjną. Inicjatywy mogą dotyczyć wszystkich spraw, które mieszczą się w katalogu zadań własnych gminy. To dość szeroki zakres. W ramach procedury OBO nie mogą być realizowane projekty, które nie będą ogólnodostępne. Ponadto nie będzie można realizować projektów, które: po realizacji generowałyby wysokie koszty utrzymania, stoją w sprzeczności z obowiązującymi w gminie planami, politykami, strategiami, programami i innymi uchwałami Rady Miejskiej i zarządzeniami Burmistrza, dotyczą inwestycji zaplanowanych wcześniej przez gminę, w przypadku współpracy instytucjonalnej (np. szkoły), nie uzyskały pisemnej gotowości do współpracy od kierownika instytucji, naruszałyby obowiązujące przepisy prawa, są planowane do realizacji na gruntach nie należących i nie pozostających we władaniu gminy, zakładają realizację jedynie części zadania np. wykonanie wyłącznie projektu przedsięwzięcia bez uwzględnienia środków na realizację lub zabezpieczają środki wyłącznie na realizację zadania, bez uwzględnienia środków na projekt. Lista projektów, które wezmą udział w głosowaniu zostanie opublikowana do 12 października. Głosowanie odbędzie się w dniach 15-29 października. Będą mogli wziąć w nim udział wszyscy mieszkańcy Olsztynka bez względu na wiek i bez wymaganej zgody rodziców lub opiekunów (w przypadku osób niepełnoletnich). Będzie można głosować za pośrednictwem strony internetowej oraz w zorganizowanych na terenie miasta punktach głosowania. Każdy głosujący będzie miał do rozdysponowania 5 punktów. Ostateczne wyniki powinniśmy poznać do 9 listopada. Szczegółowy harmonogram realizacji OBO w tym roku znajduje się na stronie https://obo.olsztynek.pl/

Najnowsze Informacje

Burmistrz Olsztynka zaprasza na Obchody Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.
News
17 sierpnia startuje kolejna edycja Olsztyneckiego Budżetu Obywatelskiego. Od tego dnia mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje...
Dla turysty
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Olsztynku jako administrator lokali mieszkalnych należących do Gminy Olsztynek ogłasza nabór na...
Wydarzenie
Szanowni Państwo Działając na podstawie art 42ab Ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo Łowieckie, Wojskowe Koło Łowieckie...
Wydarzenie

Harmonogram otwarcia wieży ciśnień  w sierpniu 2020 roku.

News

W celu jednoczesnego upamiętnienia 76. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,  dnia 1 sierpnia 2020 roku o godz. 17.00 nadany...

News

Dnia 4 sierpnia 2020 r.  w Starostwie Powiatowym w Olsztynie (Pl. Gen. Józefa Bema 5, Olsztyn) odbędzie się spotkanie informacyjno...

News
Olsztynecka Wieża Ciśnień jest niewątpliwie wyjątkowym zabytkiem. Została wybudowana w 1906 roku i bardzo wyraźnie akcentuje się w...
News
Informujemy, że Zabytkowa Wieża Ciśnień w Olsztynku przy ul. Górnej będzie udostępniona dla zwiedzających od poniedziałku 27 lipca...
News

Kalendarz Wydarzeń

24
Lip
2020
04
Sie
2020
05
Sie
2020
Dla turysty
07
Sie
2020