Przejdź do treści strony

Uroczystości na odnowionym Cmentarzu Ofiar Faszyzmu

W piątek, 30 października br. odbyła się uroczystość podsumowania projektu odnowienia części Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Sudwie, na którym pochowano ponad 50 tysięcy żołnierzy radzieckich, a w sumie spoczywa tam około 55 tysięcy ofiar niemieckiego obozu Stalag IB w Królikowie. W wydarzeniu uczestniczyli: Dmitry Nesterov - Wicekonsul Generalny Federacji Rosyjskiej w Gdańsku, Bogumił Kuźniewski - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka oraz Andriej Kononow - Dyrektor Generalny Fundacji Kronsztadzki Sobór Morski pod wezwaniem Świętego Mikołaja Cudotwórcy z Petersburga - za pośrednictwem łączy internetowych oraz Komendant Straży Miejskiej wraz z pracownikami Referatu Promocji i Muzeum Historii Olsztynka Urzędu Miejskiego w Olsztynku. Uroczystości zorganizował i poprowadził Jerzy Tyc - Prezes Stowarzyszenia KURSK.

Uczestnicy wydarzenia wygłosili krótkie przemówienia, które dotyczyły godnego upamiętnienia ofiar faszyzmu w tym szczególnym miejscu. Podziękowano za współpracę pracownikom Urzędu Wojewódzkiego, Warmińsko-Mazurskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków oraz zadeklarowano dalszą ścisłą współpracę w zakresie odnawiania kolejnych części Cmentarza Ofiar Faszyzmu w Sudwie. Po przemówieniach złożono wiązanki i postawiono znicze pod pomnikiem, który znajduje się w centralnej części cmentarza.

Zakres prac wykonanych w ramach zakończonego projektu obejmował m.in.: rozbiórkę dotychczasowych mogił żołnierzy radzieckich, odtworzenie brakujących nagrobków i utrwalenie zarysów, tablic nagrobnych oraz ustawienie nagrobków. Wykarczowano również krzewy oraz miejscami wymieniono podłoże cmentarza, gdzie znajdują się kwatery, w których spoczywają szczątki żołnierzy radzieckich.

Głównym sponsorem odnowienia cmentarza była Fundacja Kronsztadzki Sobór Morski. Koordynatorem i wykonawcą projektu było Stowarzyszenia KURSK, którego celem statutowym jest wspomaganie samorządów lokalnych w zakresie opieki nad miejscami pamięci i pochówku żołnierzy radzieckich, którzy ponieśli śmierć podczas II wojny światowej na terenie RP.

 

 


Uroczystości pod pomnikiem.

Jerzy Tyc podczas uroczystości.

Przemówienie Dmitrya Nesterova.

Straż Miejska podczas uroczystości.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Olsztynka podczas uroczystości.

Oddanie czci poległym przez Dmitrya Nesterova Wicekonsula Generalnego Federacji Rosyjskiej w Gdańsku.