Przejdź do treści strony

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA

Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób Potrzebujących Pomocy DROGA zostało zarejestrowane latem 2010 roku. Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie i prowadzenie wsparcia na rzecz osób potrzebujących w zakresie szeroko pojętej polityki społecznej i zdrowotnej polegającej na realizacji zadań w zakresie ochrony i promocji zdrowia, integracji społecznej, pracy socjalnej, profilaktyki i leczenia uzależnień, ze szczególnym uwzględnieniem grup podwyższonego ryzyka.
Stowarzyszenie podejmuje działania na rzecz osób potrzebujących 
w obszarze profilaktyki i ograniczania przemocy w rodzinie, upowszechniania równości płci, wspierania osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez podejmowanie działań o charakterze terapeutycznym, profilaktycznym, szkoleniowym i zawodowym. 
Celem Stowarzyszenia jest także prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym oraz prowadzenie badań naukowych.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez współpracę z organizacjami i instytucjami krajowymi bądź zagranicznymi oraz osobami prawnymi i fizycznymi. Więcej informacji na stronie WWW