Przejdź do treści strony

Pasłęka

Rzeka, o długości 211 km, bierze po­czątek ze Źródliska położonego na wysokości 188 m n.p.m. w okolicach Gryźlin. Wypływające ze stoku wzgórza morenowego źródła spływają do jezio­ra Pasłęk w pobliżu szpitala w Amery­ce. Dalej strumień rzeki podąża łagod­nymi meandrami przez lasy i podmokłe łąki do jeziora Wymój, następnie pły­nąc w kierunku północno-zachodnim, dociera do pięknego jeziora Sarąg. Pa­słęka w swym górnym biegu ma cha­rakter rzeki wyżynnej. Na długości 8 km, między jeziorami Pasłęk i Wymój, różnica poziomu wynosi około 30 m. Wody pod względem czystości są zali­czane do tzw. czystości łososiowatej. W dalszym biegu rzeki, za jeziorem Sa­rąg, występują żeremia bobrowe, będą­ce pod ścisłą ochroną, co czyni Pasłękę niedostępną dla turystyki kajakowej. Rzeka wpada do Zalewu Wiślanego.