Przejdź do treści strony

Wilkowo

Wieś leży w odległości 3 km na północny zachód od Olsztynka. Otrzymała lokację w 1347 roku na 20 łanach jako ma­jątek rycerski. W czasie wojen polsko-krzyżackich poniosła znaczne straty, szczególnie w 1414 roku. W 1939 mieszkały we wsi 152 osoby. Po drugiej wojnie światowej w folwarku Wilkowo powstał PGR, który rozwiązano na początku lat dziewięćdziesiątych, a ziemię przejęła RSP z Sudwy. W 1997 roku mieszkało we wsi i byłym pegeerze 196 osób.