Przejdź do treści strony

Sitno

Wieś leży w południowej części gminy, niedaleko Jeziora Tymawskiego, w odległości około 5 km na zachód od szosy E - 7, Olsztynek - Nidzica. W 1328 roku otrzymała lokację na prawie cheł­mińskim. W XVI wieku istniała tu karczma, a w drugiej połowie XVIII za­łożono szkołę. W 1700 roku oprócz 20 łanów folwarcznych było 14 łanów chłopskich i 5 łanów lasu. W 1880 roku wieś liczyła 31 osób, w majątku miesz­kało 307 osób.
W 1939 zamieszkiwały 182 osoby, a majątek należał do Aleksandra von Wernitza. Po wojnie w majątku powstał PGR; po jego rozwiązaniu ziemię i zabudowania wydzierżawił przedsiębiorca z Warszawy. W 1997 roku Sitno liczyło 110 mieszkańców.