Przejdź do treści strony

Gębiny

Do Gębin można dojechać szosą prowadzącą do Maniek, a potem około 3 km drogą polną w kierunku wschodnim. W 1351 roku komtur ostródzki, Gunther von Hohenstein, nadał wolnym pruskim braciom, Henrykowi, Hermanowi, Pomensowi, Windikowi i Gedikowi, 27 łanów na prawie chełmińskim. Powstałą wieś rycerską nazwano od imienia najstarszego z braci. W 1540 roku mieszkało we wsi 7 wolnych i 1 zagrodnik. W posiadaniu wolnych były gospodarstwa liczące od 2 do 4 łanów. W 1606 roku wolni z Gębin, Tomaszyna i Witult wnieśli skargę do elektora na burgrabiego olsztyneckiego, który odebrał im przywilej warzenia piwa. Na początku XVIII wieku gospodarzyło we wsi 10 chłopów. W 1939 roku w 19 domach mieszkało 100 ludzi, w 1997 pozostał 1 dom i 7 osób.