Przejdź do treści strony

Ważna informacja dla przedsiębiorców prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych, że do 31 stycznia zobowiązani są do złożenia oświadczenia o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2022 i dokonania opłaty za korzystanie z posiadanych zezwoleń w 2023 r.

Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie skutkuje koniecznością dokonania wysokiej opłaty dodatkowej, a nawet wygaśnięciem (utratą) zezwolenia.