Przejdź do treści strony

Uroczyste otwarcie Mazurskiego Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Dębowej Górze

W dniu 7 września 2021 r odbyło się uroczyste otwarcie Mazurskiego Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Dębowej Górze ,którego założycielem i właścicielem jest Maria Jedlińska.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele władz organów samorządowych min. Burmistrz Olsztynka Mirosław Stegienko oraz Zastępca Burmistrza Anna Luśnia, dyrektor Wydziału Wspierania Przedsiębiorczości i Współpracy Terytorialnej Warmińsko - Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Marta Piskorz, Członek Zarządu Powiatu Olsztyńskiego Artur Wrochna, kierownik Biura Promocji i Cittaslow Departamentu Turystyki Bogusław Kowalewski, Członek Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie Zbigniew Ciechomski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynku Ewa Szerszeniewska oraz zastępca Departamentu Zdrowia Janusz Pieńkowski.

Po części oficjalnej obiekt został poświęcony przez księdza Remigiusza Klimkowskiego z Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Ideą ośrodka leży ciągłe zapotrzebowanie na wysokiej jakości usługi terapeutyczne i rehabilitacyjne świadczone chorym przewlekle, ze szczególnym naciskiem na chorych onkologicznie. Mazurskie Centrum Rehabilitacji i Psychoonkologii odpowiada na deficyt na tego typu opiekę w Polsce.

Swoją ofertę w postaci turnusów krótko- i długoterminowych kieruje dla osób chorych onkologicznie i przewlekle. Dzięki takiej pomocy kuracjusze przebywający w Ośrodku mogą wrócić do pełni sił, poprawić swoją kondycję psychofizyczną, co przekłada się na poprawę jakości życia, a także na powrót do pełnionych wcześniej ról społecznych. Rehabilitacja medyczna, którą oferuje jest uzupełniona o elementy wypoczynku oraz profesjonalną opiekę psychoterapeutyczną.

Mazurskie Centrum Psychoonkologii i Rehabilitacji w Chorobach Przewlekłych jest Ośrodkiem stacjonarnym, wpisanym do rejestru podmiotów świadczących usługi z zakresu rehabilitacji, fizykoterapii, psychoterapii i dietetyki.