Przejdź do treści strony

Spotkanie pomiędzy kierownictwem firmy Zalando a Władzami Gminy Olsztynek

W czwartek 30 sierpnia 2018 r. odbyło się kolejne spotkanie pomiędzy kierownictwem firmy Zalando a Władzami Gminy Olsztynek Burmistrzem Arturem Wrochną i Zastępca Burmistrza Bogusławem Kowalewskim. Rozmowy odbyły się na terenie budowy centrum logistycznego w Ameryce. Spotkanie dotyczyło rozpoczęcia procedury rekrutacji pracowników oraz uruchomienia publicznej komunikacji autobusowej dla przyszłych zatrudnionych. O szczegółach dotyczących rekrutacji pracowników poinformujemy w najbliższym czasie.

Rozpoczęcie pracy centrum planowane jest w  lutym 2019 r.