Przejdź do treści strony

Spotkanie modlitewne na cmentarzu w Mierkach

W sobotę 24 sierpnia 2018 r. odbyło się spotkanie modlitewne zorganizowane przez Stowarzyszenie do Pielęgnowania Dóbr Kultury Niemieckiej im. Emila von Behringa. Uroczystość miała na celu upamiętnienie pamięci ofiar I Wojny Światowej pochowanych na cmentarzu w Mierkach oraz wielu zapomnianych miejscach.

Ze względu na setną rocznicę zakończenia I Wojny Światowej zarząd Stowarzyszenia podjął decyzję o gruntownych zabiegach pielęgnacyjnych na cmentarzu wojennym w Mierkach. Dzięki sponsorom Krzysztofowi Walenczak, Janowi Hacia, Mariannie i Lothar Menk, dr Jurgen Danowski oraz Landsmanndschaft der Westprossen możliwe było zgromadzić środków na oczyszczenie i konserwację kamiennego monumentu wraz z odnowieniem widniejącego na nim napisu oraz odnowienie tablicy przy wejściu na cmentarz. Udało się również naprawić uszkodzone krzyże znajdujące się na cmentarzu. Członkowie Stowarzyszenia wykonali szereg prac związanych z pielęgnacja zieleni rosnącej na tym terenie.

Ekumeniczną eucharystię celebrowali: przedstawiciel kościoła katolickiego kapelan mniejszości niemieckiej Warmi i Mazur ksiądz kanonik Andre Schmeier, przedstawiciel kościoła prawosławnego ks. dziekan Jarosław Jaszczuk i przedstawiciel kościoła ewangelicko-augsburskiego pastor Łukasz Stachelek. W przygotowaniach spotkania pomogła Sołtys Halina Żydecka, Panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Mierkach, Janina Groszek oraz Jacek Nurkiewicz.

Podczas uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz na czele z Zastępca Burmistrza Bogusławem Kowalewskim, Przewodniczącym Rady Miejskiej w Olsztynku Andrzejem Wojda, przedstawiciele Stowarzyszenia oraz mieszkańcy Olsztynka i okolic.

Zobacz Galerie