Przejdź do treści strony

Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Olsztynek

Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. w Olsztynku podpisała umowę z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która znacząco poprawi gospodarkę wodno-ściekową na terenie naszej gminy, a co za tym idzie warunki bytowe naszych mieszkańców.

W ramach umowy podpisanej 16 stycznia br. zrealizowane będą dwa projekty:

1. Przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Wigwałdzie.

2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Witramowo – Waplewo.

Całkowita wartość realizowanej inwestycji wyniesie ponad 7 mln zł, a środki pozyskane z dofinansowania to blisko 5 mln zł.

Projekt zrealizowany zostanie z programu: „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.