Przejdź do treści strony

Konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Olsztynku

Burmistrz Olsztynka ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Olsztynku.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymagania w zakresie dotyczącym zajmowania stanowiska dyrektora publicznego przedszkola, określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu.

Więcej informacji w Zarządzeniu Burmistrza z 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia konkurs na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego w Olsztynku dostępnym w załączniku.