Przejdź do treści strony

Dodatek Elektryczny

18 października 2022 r. weszła w życie ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej.

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną i źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

  • W przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem zamieszkania, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji, w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, która jest rozliczana zgodnie z zasadami określonymi w art. 4 tej ustawy, dodatek elektryczny nie przysługuje.
  • W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich.

Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatkiem dla gospodarstw domowych.

Dodatek elektryczny dla gospodarstwa domowego wynosi 1000 zł. W przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh, dodatek elektryczny wynosi 1500 zł.

Warunkiem uzyskania dopłaty będzie odpowiednie zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), potwierdzające korzystanie z ogrzewania elektrycznego lub pompy ciepła. Co istotne jednak, dopłata przysługiwać będzie jedynie wówczas, gdy odpowiednie źródło ogrzewania zostało wpisane do CEEB do dnia 11 sierpnia 2022 roku. Zmiany dokonane w Ewidencji po tym dniu nie będą wiążące dla celów wypłaty dodatku.

Co ważne, dodatek elektryczny nie będzie przysługiwał gospodarstwom, które wykorzystują energię elektryczną pochodzącą z instalacji fotowoltaicznych przyłączonych do sieci.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022r.  do dnia 1 lutego 2023 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Olsztynku.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Wzór wniosku dostępny na stronie:

https://www.gov.pl/web/klimat/dodatek-elektryczny