Przejdź do treści strony

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM - SPOTKANIE Z UCZNIAMI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W OLSZTYNKU

Najmłodsi  uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku, Szkoły Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku oraz Szkoły Podstawowej Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku wzięli dziś udział w spotkaniu ze służbami mundurowymi poświęconemu zasadom bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Podczas spotkań obecny był Burmistrz Olsztynka – Mirosław Stegienko,  funkcjonariusze  z Komisariatu Policji  w Olsztynku, Straży Miejskiej w Olsztynku, Ochotniczej Straży Pożarnej w Olsztynku oraz pracownik Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Olsztynku. 
W czasie prelekcji omówiono zagadnienia dotyczące obowiązujących zasad poruszania się po drodze oraz sposoby unikania zdarzeń wynikających z niewłaściwego, beztroskiego zachowania. Szczególną uwagę skierowano na znamienną rolę odblasków, które powinny być podstawowym elementem okrycia wierzchniego. To one umożliwiają dostrzeżenie pieszego w warunkach niedostatecznej widoczności. Na tę okoliczność Burmistrz Olsztynka – Mirosław Stegienko przekazał  pierwszoklasistom  kamizelki odblaskowe. Dużą  atrakcją dla dzieci  była wizyta Sierżanta Żabusia (pluszowej żaby), który asystował podczas spotkań. Po prelekcji uczniowie zadawali funkcjonariuszom pytania dotyczące codziennej pracy i sytuacji na drodze. Obcowanie dzieci z problematyką zachowania zasad bezpieczeństwa, poznanie praw oraz świadomość zagrożeń, dają szansę na kształtowanie właściwych postaw i wartości. Wszyscy uczestnicy spotkania  pracowali z wielkim zaangażowaniem. Zajęcia wpłynęły na poprawę umiejętności rozpoznawania i oceniania sytuacji niebezpiecznych. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom spotkania.
 


Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej nr 1 im. Noblistów Polskich w Olsztynku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej nr 2 im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Olsztynku

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku.

Spotkanie dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Szkole Podstawowej Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku.