Przejdź do treści strony

Szkolenie e-learningowe pn. „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza sołtysów, rady sołeckie, radnych i pracowników UG, członków KGW i OSP oraz aktywnych mieszkańców gmin na szkolenie e-learningowe pn. „Istota partycypacji społecznej w procesie rozwoju lokalnego na przykładzie funduszu sołeckiego”.

Celem szkolenia jest wyposażenie uczestników w wiedzę potrzebną do wykorzystania funduszu sołeckiego w procesie rozwoju lokalnego.
Szkolenie składa się z pięciu modułów edukacyjnych:
1. Teoretyczne podstawy rozwoju zasobów lokalnych
2. Partycypacja społeczna w procesie rozwoju lokalnego
3. Zasoby gminy
4. Zasady formalno-prawne funkcjonowania funduszu sołeckiego
5. Fundusz sołecki „Krok po kroku”

Rekrutacja na szkolenie trwa do 23 września 2022 roku. Szkolenie odbędzie się w terminie do 30 września 2022 roku na platformie e-learningowej www.cdrkursy.pl

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Rejestracja na szkolenie odbywa się poprzez platformę eCDR pod adresem: https://planowanie.cdr.gov.pl/szkolenia/

Na podanej stronie należy w pierwszej kolejności zarejestrować się, następnie zalogować i zapisać się na szkolenie. Osoby zakwalifikowane otrzymają potwierdzenie przyjęcia wraz z indywidualnym loginem i hasłem dostępu oraz instrukcją logowania. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje terminowe dopełnienie zgłoszenia. Uczestnicy szkolenia zobowiązani są do posiadania indywidualnego konta poczty elektronicznej umożliwiającego rejestrację do systemu eCDR oraz platformy e-learningowej. Jedyną aplikacją konieczną do korzystania z treści szkolenia jest przeglądarka internetowa. Zakwalifikowani uczestnicy otrzymają na wskazany w zgłoszeniu adres email link z dostępem do szkolenia. Uczestnicy szkolenia otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Warunkiem otrzymania zaświadczenia jest pozytywny wynik testu zaliczeniowego.