Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Promesa na wóz strażacki dla OSP Olsztynek

9 lipca w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie  uroczyście świętowano Dzień Strażaka.

Z tej okazji wręczono odznaczenia państwowych oraz przekazano jednostkom OSP promes na zakup samochodów pożarniczych oraz wręczenie decyzji o włączeniu jednostek OSP do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Olsztynku została ujęta w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo- gaśniczych na rok 2020.

Na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Olsztynek zaplanowane zostały środki finansowe NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w wysokości 370 000 zł, środki przekazane przez zakłady ubezpieczeniowe w kwocie 180 000 zł oraz środki własne i samorządowe - 210 000 zł.

Każdy z nowych wozów wart jest 760 tysięcy złotych. W sumie na nowe zakupy przeznaczonych zostało ponad 13 i pół miliona złotych.