Przejdź do treści strony

Najnowsze Informacje

Rusza remont Kina Grunwald

Burmistrz Olsztynka, wychodząc naprzeciw woli mieszkańców, którzy w głosowaniu nad OBO w 2019 r. poparli projekt pod tytułem  „Modernizacja holu z łazienką, renowacja foteli oraz wymiana nagłośnienia w Kinie „Grunwald”, wystosował w dniu 24.06.2020 r. do 17 lokalnych firm budowlanych zaproszenia celem złożenia ofert na drugą część ww. zadania tj. wykonanie remontu łazienek i holu kina „Grunwald”. Kwota w ramach OBO na cel wspomnianego remontu opiewała na kwotę 85 tyś. złotych. 

Została złożona jedna oferta, która znacząco przekraczała przyznany na ten cel budżet.  W związku z powyższym w lipcu burmistrz ponowił ogłoszenie, na które skutecznie odpowiedział tylko jeden wykonawca tj. Firma Handlowo-Usługowa LEAR z Olsztynka, która złożyła ofertę na kwotę brutto 80 302,90 zł. W związku z powyższym z firmą LEAR podpisano umowę określając termin realizacji prac do końca sierpnia 2020 r.