Przejdź do treści strony

Kalendarz Wydarzeń

Wnioski o dofinansowanie z Programu Polski Ład – zostały złożone!

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców w obszarze gospodarki wodno-ściekowej oraz infrastruktury drogowej, Burmistrz Olsztynka oraz Radni Rady Miejskiej  podjęli decyzję o złożeniu stosownych wniosków w ramach uruchomionego już Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

Program Inwestycji Strategicznych ma na celu zwiększenie skali publicznych nakładów gospodarczych przez bezzwrotne dofinansowanie działań realizowanych przez JST.  Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego. 

Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych, które w znacznym stopniu poprawią jakość życia mieszkańców, stan środowiska naturalnego oraz  podniosą jakość usług komunalnych na terenie Gminy Olsztynek.

Złożone wnioski obejmują niżej wymienione projekty w zakresie dostaw wody pitnej, modernizacji infrastruktury drogowej oraz oczyszczania ścieków:

  1. Nazwa zadania: Porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w ulicach Niepodległości, Mickiewicza i Pionierów wraz z modernizacją nawierzchni  ulic,
  2. Nazwa zadania: Modernizacja ulic: Jagiełły, Mazurskiej i Inwalidów w Olsztynku wraz z modernizacją infrastruktury,
  3. Nazwa zadania: Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Królikowo przez miejscowości Lichtajny, Drwęck oraz miejscowościach Ząbie i Witramowo.

Planowana całkowita wartość inwestycji opiewa na kwotę 33 600 000 PLN, w tym kwota wnioskowanych środków wynosi: 30 300 000 PLN.

 


Wypełnij formularz, jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o zbliżających się wydarzeniach drogą emailową
Kliknij przycisk, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o zbliżających się wydarzeniach poprzez powiadomienia PUSH